...

Ontdek

Heph Studios

Disclaimer

Heph studios Contactgegevens

Als u vragen hebt of meer informatie wilt over onze disclaimer, kunt u contact met ons opnemen via [email protected].

Algemeen

Alle informatie op deze website – https://hephstudios.be – wordt te goeder trouw gepubliceerd en dient uitsluitend ter informatie. Heph studios biedt geen absolute garanties voor de volledigheid, betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van de gegevens op haar website. Elke actie die u als bezoeker onderneemt op basis van de informatie op deze website wordt beschouwd als zijnde op eigen risico. Prijzen en producten op de Heph studios website kunnen afwijken van de werkelijkheid. Heph studios kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele verliezen en/of schade in verband met het gebruik van onze website.

Koppelingen naar externe websites

U kunt andere websites bezoeken via onze website door hyperlinks naar externe websites te volgen. Hoewel Heph studios ernaar streeft om alleen kwalitatieve links aan te bieden naar haar website, hebben wij geen controle over de inhoud en de aard van deze websites. Links naar externe websites mogen niet worden beschouwd als een goedkeuring van de inhoud van deze websites. De eigenaar(s) en inhoud van deze websites kunnen onaangekondigd veranderen voordat Heph studios de gelegenheid heeft de betreffende (slechte) link te verwijderen. Zodra u de Heph studios website verlaat, dient u zich ervan bewust te zijn dat andere sites een ander privacybeleid en andere voorwaarden kunnen hebben waarover wij geen controle hebben. Het is raadzaam om de voorwaarden en het privacybeleid van dergelijke sites te controleren voordat u zaken doet of informatie uploadt.

Toestemming

Door onze website te gebruiken stemt u in met onze disclaimer en de voorwaarden ervan.

Veranderingen

Als de inhoud van deze disclaimer wordt gewijzigd, wordt de toegevoegde informatie hier gepubliceerd.

Let's have a chat

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.