...

Ontdek

Randstad

Datum

2022

Bekijk live site

Voor Randstad, een wereldwijde leider in personeelsoplossingen, hebben we de InstantJobs-website ontwikkeld. Dit platform is gecreëerd om het wervingsproces voor arbeiders te versnellen en te vereenvoudigen. Het resultaat is een gebruiksvriendelijke en efficiënte 🚀 tool die Randstad helpt bij het snel en effectief werven van gekwalificeerd personeel 🏅.

Randstad

Datum

2022

Geleverde diensten

Bekijk live site

Project afgesloten

Voor Randstad, een wereldwijde leider in personeelsoplossingen, hebben we de InstantJobs-website ontwikkeld. Dit platform is gecreëerd om het wervingsproces voor arbeiders te versnellen en te vereenvoudigen. Het resultaat is een gebruiksvriendelijke en efficiënte 🚀 tool die Randstad helpt bij het snel en effectief werven van gekwalificeerd personeel 🏅.

Challenge & Solutions

Challenge & Solutions

Multilinguale website

Sollicitatiesysteem, eenvoudig te beheren via het gebruiksvriendelijke portaal.

Meer dan 150+ succesvolle conversies

Multilinguale website

Sollicitatiesysteem, eenvoudig te beheren via het gebruiksvriendelijke portaal.

Meer dan 150+ succesvolle conversies

Klaar om te Innoveren groeien vernieuwen ?

Klaar om te Innoveren groeien vernieuwen ?

Let's have a chat

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.